Pn, Wt, Pt 830 - 1700 Śr, Czw 830 - 1600 Sob 800 - 1200 Godziny otwarcia:
Izba Pamięci Narodowej

Izba powstała w latach 80-tych XX wieku dzięki inicjatywie miejscowych kombatantów, którzy postanowili ocalić od zapomnienia i zgromadzić w jednym miejscu pamiątki z okresu II wojny światowej.

Począkowo znalazła swoją siedzibę w Remizie OSP, w sąsiedztwie lokalu biblioteki, która z biegiem lat na wniosek założycieli przejęła opiekę nad ekspozycją. Od roku 2011 mieści się w nowym budynku biblioteki, gdzie posiada pomieszczenie przystosowane do celów ekspozycyjnych. Obecnie, powiększono kolekcję izby o pamiątki związane z historią miejscowości, szczególnie z działalnością spółdzielczą, która rozwijała się na tym terenie od końca XIX wieku. To dzięki ruchowi spółdzielczemu nastąpiła poprawa życia okolicznych mieszkańców, co przyczyniło się do rozwoju gminy. Szczególne miejsce zajmują fotografie związane z postacią inż. Józef Marka, założyciela Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej, a także innymi osobami szczególnie zasłużonymi dla Tymbarku.

Do najciekawszych eksponatów można zaliczyć:

  • sztandar partyzancki z 1943 r.
  • krzyż partyzancki, którym odznaczono Gminę Tymbark za działalność konspiracyjną,
  • odezwę do ludności polskiej z 1944 r.,
  • oryginalne dokumenty i odznaczenia wojskowe oraz fotografie partyzantów,
  • fotografie rodzinne Myszkowskich i Turskich,
  • mapy topograficzne z 1939 r.,
  • pamiątki z działalności Amatorskiego Zespołu Teatralnego w Podłopieniu i wiele innych ciekawych dokumentów.

Warunki lokalowe pozwalają na powiększanie ekspozycji i tym samym zachęcamy mieszkańców do przekazywania różnego rodzaju pamiątek. Dokumentowanie historii naszej miejscowości oraz zachowanie pamięci o osobach, które ją tworzyły jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń.     

Dodano: 2013-03-24 09:32:24

tel.

(18) 33 25 680

e-mail.

IZBA PAMIĘCI NARODOWEJ
Izba Pamięci Narodowej
WIRTUALNA WYCIECZKA PO BIBLIOTECE
Wirtualna wycieczka po bibliotece
POLECANE NOWOŚCI
NA BIAŁYCH POLAKÓW OBŁAWA, Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 19

NA BIAŁYCH POLAKÓW OBŁAWA, Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 19

Skrywana historia drugiej wojny polsko-sowieckiej. Sowieci nacierali ławą. Załogę pierwszego samochodu pancernego wystrzelał z lotniczego karabinu maszynowego kapral "Spłonka", drugi pojazd został zniszczony granatem. Wkrótce partyzanci zlikwidowali sowieckie dowództwo, nieprzyja...

Zobacz więcej >>
BIBLIOTEKA w OBIEKTYWIE
Zobacz więcej >>
Copyrights © 2024 Biblioteka Publiczna w Tymbarku